Αρχική

Το Φυσικοθεραπευτικό κέντρο ιδρύθηκε το 2005 και διευθύνεται από την φυσικοθεραπεύτρια Μανταλόβα Ανθή, στη διεύθυνση Ιερολοχiτών 78, 122 44 Αιγάλεω. Σκοπός και στόχος του φυσικοθεραπευτηρίου μας είναι η μέγιστη βελτίωση και αποκατάσταση των ασθενών που μας επισκέπτονται σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα και για όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωσή μας στα θέματα της φυσιοθεραπείας, ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και η πολυετής εμπειρία μας, αποτελούν εγγύηση για ένα άμεσο και ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ευθύνη και αξιοπιστία στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του ασθενή.