Επικοινωνία

Φυσιοθεραπευτήριο Ανθή Μαντάλοβα
Ιερολοχιτών 78 – 80, Αιγάλεω
Τηλ: 2105622259
Mail: amk@hol.gr